| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

Biodiversiteit in veelvoud, voor nu en de toekomst,
gekoesterd door mensen met een hart voor
de natuur:
dat willen we uitbreiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zouden we in Midden- en Oost-Brabant missen aan biodiversiteit zonder de door Natuurpunt beheerde gebieden?

Daarbuiten echter is het de stilte en de kaalheid, zonder koekoek, zonder zomertortel noch wielewaal. Zelfs de ring- en huismus hebben het moeilijk.

Daarom willen we met de campagne GEEF OM NATUUR: gezocht € 250000 voor 125 ha extra natuur tijdens het Internationaal jaar van de biodiversiteit nog een reeks parels en ankerplaatsen voor duurzame biodiversiteit toevoegen aan de al bestaande.

Rekeningnr BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt voor een project naar keuze met vermelding van het projectnummer en ‘Geef om natuur’.

www.geefomnatuur.be


Foto's op deze website van:
Blauwe Kiekendief, Freek Verdonckt - Bijenorchis, Pieter Abts - Knolsteenbreek, Luc Nagels - Dotterbloem, Pieter Abts - Waterral, archief - Ringslang, VildaPhoto © Hugo Willockx - Alpenwatersalamander, Pieter Abts - Watersnip, Marcel Vos - Brede orchis, Pieter Abts - Pijptorkruid, archief - Roerdomp, Marc Van Meeuwen - Woudaapje, Marc Van Meeuwen - Kamsalamander, VildaPhoto © Rollin Verlinden - Zwanenbloem, archief - Papegaaizwam, Wim Claes - Bruine vuurvlinder, Diane Appels - Veenmosvuurzwam, Ingrid Beerens - Phegeavlinder, Staf De Roover en Josée Craenen - Nachtzwaluw, archief - Waterdrieblad, Ingrid Beerens - Moeraswederik, Luc Vervoort - Waterspitsmuis, VildaPhoto © Rollin Verlinden - Roodborsttapuit, archief - Weidebeekjuffer, Ingrid Beerens - Eenbes, Jules Robijns - Houtsnip, archief - Grote muggenorchis, Leo Van Herbruggen - Karwijselie, Jules Robijns - Parnassia, Ingrid Beerens - Herfsttijloos, archief
Laatste nieuws