| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

Getevallei:
Focusproject Doysbroek & Viskot. Project 9963


Een prachtig, bloemrijk grasland in de Grote Getevallei. Foto Kevin Lambeets - Bloemenpracht met echte koekoeksbloem in Doysbroek. Foto Ronny Huybrechts

Focusproject Doysbroek & Viskot in Linter

Vanaf 1966 kon een eerste deel van het Doysbroek in beheer genomen worden. In 2004 werd dit complex aangekocht. Stapsgewijs en met mondjesmaat werd het uitgebreid met nieuwe percelen tot in september 2010 bijna 6 ha extra kon gerealiseerd worden. Het project Doysbroek-Viskot vormt nu een waardevol natuurgebied van ongeveer 22 ha, en is een veilige haven voor beschermde soorten zoals kamsalamander, zomertortel, spotvogel en waterspitsmuis. Ook zeldzame ongewervelden vinden het er goed vertoeven: het bruin blauwtje, de metaalkleurige gouden schallebijter, dertienstippelig lieveheersbeestje en een bijzondere springspin, de rietmarpissa. Het sluit perfect aan bij het Getebos van de provincie Vlaams-Brabant en vormt de schakel tussen het Tiens Broek en de grootse natuur van Meersheuvel/Betserbroek/Aronst Hoek. De uitbreiding met 6 ha in één dag vereist dat het potje van de restfinanciering aangevuld wordt.

Help door een GeefomNatuur-bijdrage op rekening BE56 2930 2120 7588 te storten met vermelding ‘project 9963 Doysbroek &Viskot’.


Terug
Laatste nieuws