| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

Molenbeekvallei (Herent en Kortenberg)
Project 9936


Het kalkmoeras met een unieke plantengroei van Midden Brabant is bekend tot ver buiten de regio. Naast het vermaarde Torfbroek en het Silsombos is er de vallei van de Molenbeek met een mozaïek van bossen, kalkrijke kwelgraslanden en vijvers.
Het aankoopproject Molenbeekvallei (Herent en Kortenberg) vormt de kern van de groene vallei van Midden-Brabant of de Groene Vallei van de Weesbeek. Tijdens de Walk for nature 2008 in Herent kon uitgebreid kennis gemaakt worden met dit complex bestaande uit kalkrijke vegetatie en een afwisseling van bossen, moerassen en graslanden. Momenteel zijn er kansen om het complex met een 15 tal ha uit te breiden, zodat het in de praktijk een groot complex vormt met Silsombos en Kastanjebos.

Doelsoorten

bosorchis, herstijloos, roodborsttapuit, grote muggenorchis, karwijselie, grote boterbloem, parnassia, weidebeekjuffer, slanke sleutelbloem, eenbes, daslook, houtsnip, waterral, teer guichelheil, kleine valeriaan.


Terug
Laatste nieuws