| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

Projecten in de Demervallei
Projecten 9914 - 9979 - 9915 - 9438

DEMERBROEKEN, ACHTER-SCHOONHOVEN, VORSDONKBOS-TURFPUTTEN EN BETEKOMSE BEEMDEN


Een ketting van natuurparels langs heen de Demer.  Toen er 25 jaar geleden gestart werd met het natuurgebied Vorsdonkbroek was dit de start van een masterplan voor de Demervallei.  De Demer heeft een zeer speciale status: deze is gelegen op de grens tussen de Zuiderkempen en het Hageland met de specifieke kenmerken van beide geografische streken.  Dit betekent een ongekende afwisseling en aaneenschakkeling van diversiteit: trilvenen afgewisseld met donken, getuigenheuvels afgewisseld met uitgestrekte moerassen, heiderelicten die overgaan naar orchideerijke graslanden, bomputten, turfputten,oude meanders en een levende overstromingsrivier. Kortom biodiversiteit in veelvoud.

Op dit ogenblik beheerd Natuurpunt 310 ha verspreid over het hele traject. Zowel in Vorsdonkbroek als Demerbroeken zijn enkele bedreigende enclaves die een verstoring voor het hele gebied betekenen recent aangekocht. Deze zullen worden gesaneerd en terug geïntegreerd in het natuurgebied. Daarnaast proberen we een aaneengesloten beheerd natuurgebied te realiseren, dat op zijn beurt aansluit bij het complex Averbodebos en Heide.

Doelsoorten

watersnip, porseleinhoen, nachtzwaluw, bruine vuurvlinder, blauwe knoop, phegeavlinder, gevlekte orchis, ijsvogel, moeraswederik, waterral, waterdrieblad, wintertaling, zomertaling, blauwborst, slobeend, roodborsttapuit, waterspitsmuis, waterviolier, veenmosvuurzwammetje, zwarte specht, houtsnip.


Terug
Laatste nieuws