| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

Aronst Hoek/Rummensbos in Getevallei te Geetbets
Project 9414Foto's onderaan van Jules Robijns

Natuur heeft ruimte nodig en die ruimte is er nog in de getevallei tussen Zoutleeuw en Geetbets.
Hier werkt Natuurpunt reeds 10 jaar aan het natuurgebied Aronst hoek. Het gebied is met zijn 230 ha uitgegroeid tot het grootste natuurgebied van Vlaams-Brabant en dagelijks groeit het nog aan.
Het afgelopen jaar is er hier 30 ha extra natuurgebied veilig gesteld.

Aaneengesloten rietlanden, overstromingsgraslanden, ruigtes, vijvers en moerasbossen.
Plaats voor een ruig en robust natuurgebied met ruimte voor water en grote grazers.
Het is ook de missing link tussen het Vinne en het Schulensbroek, twee topnatuurgebieden voor watervogels.
In Rummensbos wordt een nieuw ecologisch bos aangeplant van 10 ha.

Doelsoorten

zilverreiger, kwartelkoning, kamsalamander, watersnip, roodborsttapuit, zwanenbloem, pijptorkruid, matkop, ijsvogel, papegaaizwammetje, zomertortel, grauwe klauwier, spits havikskruid, woudaapje, roerdomp, waterspitsmuis, waterral, wintertaling, zomertaling, blauwborst.


Terug
Laatste nieuws