| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

Velpevallei/Paddepoel/Hoegaardse Valleien
Project 3997


Bijna 20 jaar geleden startten we het project Paddepoel met een klein perceeltje natuurreservaat, een echte schatkamer, maar zoals zovele in die periode amper een postzegel groot.  Negentien jaar hielpen we er de biodiversiteit zeer moeilijke tijden door te komen.  In 2008-2009 kon het gebied met niet minder dan 62 ha uitbreiden. Niet alleen het unieke schraalgrasland rond de Paddepoel met soorten als blauwe knoop en karwijselie maar ook de orchideeëngraslanden van de Rozendaalbeekvallei namen inoppervlakte toe. Daarnaast kon een grootschalig natuurontwikkelingsproject in de Velpevallei met een doorstroommoeras, waterpartijen en nattegraslanden gerealiseerd worden en kwam er een fikse bosuitbreiding van enkele hectaren.

Stroomopwaarts in de Velpevallei in Boutersem is er de Snoekengracht waar dank zij goed beheer nu meer dan 7000 brede orchissen bloeien. In de Velpevallei in Opvelp zijn er prachtige soortenrijke graslanden en bronbossen met keverorchis in beheer en zijn er de wasplatengraslanden van de Hazenberg. Alles samen een uniek complex.

Samen met de Hoegaardse valleien (Mene-Jordaan, Meldertbos en Schoorbroek-Rosdel)  is dit het belangrijkste natuurontwikkelingsproject in de ruime regio. In de Rosdel zijn prachtige kalkgraslanden met bijenorchis, marjolein, donderkruid en borstelkrans tot ontwikkeling gekomen.

Alles samen een geheel van beheerde natuurgebieden onder project 3997 van circa 400 ha. Op enkele kleine ‘eilanden’ na allemaal uitgebouwd de laatste 15 jaar en dit met reële natuurversterking en -ontwikkeling.

Doelsoorten

zilverreiger, watersnip, dotterbloem, brede orchis, knolsteenbreek, blauwe knoop, karwijselie, kattedoorn, boomvalk, bosorchis, bijenorchis, bergnachtorchis, bleek bosvogeltje, beemdkroon, borstelkrans, bruin blauwtje, gele zegge, moerasstreepzaad, geelgors, blauwe kiekendief, ijsvogel, papegaaizwammetje, ringslang, levendbarende hagedis, zomertortel, rode kelkzwam.


Terug
Laatste nieuws